Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ohutuse tagamine

background image

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla

kohalike seadustega vastuolus.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES
Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla

ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses

või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta

käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks.

Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.
HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme

töös.
PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.
AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD
Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Microsoft Mobile on selle

seadme jaoks heaks kiitnud. Selle seadmega võivad ühilduda ka USB-liidesesse

ühendatavad muude tootjate laadijad, mis vastavad kohalduvatele USB nõuetele. Ärge

ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.
KLAASIST OSAD
Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva

löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist

osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava

kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE
Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga.

Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

5