Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Puuteekraani kasutamine

background image

Puuteekraani kasutamine

Tutvuge oma telefoniga, puudutades sõrmega ekraani, liigutades sõrme ekraanil või sõrme

abil lohistades.

NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise

pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Rakenduse või muu üksuse avamiseks puudutage rakendust või üksust.
Pikalt puudutamine lisavalikute avamiseks

Hoidke sõrme üksusel, kuni menüü avaneb.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

15

background image

Ekraani pikalt puudutamine üksuse lohistamiseks

Pange sõrm paariks sekundiks üksusele ja libistage seejärel sõrme ekraanil.

Sõrme libistamine ekraanil

Pange sõrm ekraanile ja libistage seda soovitud suunas.
Näiteks avakuva ja rakenduste menüü või rakenduste erinevate vaadete vahel liikumiseks

libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Pika loendi või menüü kerimine

Libistage sõrme nipsamisliigutusega ekraanil kiiresti üles või alla ja seejärel tõstke see üles.

Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

16

background image

Suurendamine ja vähendamine

Asetage 2 sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage

sõrmi lahku või kokku.

Kuva asendi lukustamine

Telefoni pööramisel 90 kraadi pööratakse kuva automaatselt. Kuva lukustamiseks praegusesse

asendisse libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Süsteem > Ekraan ja valige suvandi Pööramislukk sätteks Sees .
Ekraani pööramine ei pruugi kõikides rakendustes ja vaadetes toimida.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

17