Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Interneti-ühenduste sulgemine

background image

Interneti-ühenduste sulgemine

Sulgege aku säästmiseks taustal avatud Interneti-ühendused.Saate seda teha ühtegi

rakendust sulgemata.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage pikalt valikut .

2. Muutke sätte Wi-Fi-võrgud olekuks Väljas .

Näpunäide. Wi-Fi-võrgud lülitub automaatselt uuesti sisse.Sätte muutmiseks

puudutage valikut Lülita Wi-Fi taas sisse.

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted > Tava- ja

raadiovõrk > Mobiilside ja SIM-kaart ja valige suvandi Andmeühendus sätteks Väljas .

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

97