Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kontaktile helistamine

background image

Kontaktile helistamine
Sõpradele helistamine on kiire ja hõlbus, kui olete nende andmed kontaktina oma telefoni

salvestanud.
1. Puudutage valikut > .

2. Puudutage kontakti ja soovitud telefoninumbrit, kui kontaktil on mitu telefoninumbrit.

Näpunäide. Kas vestluskaaslase hääl tundub liiga vali või liiga vaikne? Vajutage

helitugevuse muutmiseks telefoni küljel olevaid helitugevusnuppe.
Näpunäide. Kas tahate, et ka teised vestlust kuuleksid? Puudutage valikut Kõlar.

Näpunäide. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, saate valida, millise SIM-kaardiga

helistada. Puudutage valikuid Inimesed > KONTAKTID ja kontakti ning seejärel

puudutage valikut SIM 1 või SIM 2. Mõned telefonid ei toeta kahte SIM-kaarti.

Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Telefoninumbril helistamine

Valige > Valimisklahvistik. Sisestage telefoninumber ja puudutage valikut Helista.
Rahvusvaheliste kõnede jaoks kasutatava „+”-märgi tippimiseks puudutage pikalt numbrit 0.
Kõnelogist otsimine

Kõnekirje otsimiseks puudutage valikuid > Ajalugu > ja sisestage kontakti nimi või

telefoninumber.
Kõnekirje eemaldamine

Kõnekirje eemaldamiseks puudutage valikuid > Ajalugu, puudutage pikalt kõnekirjet ja

seejärel puudutage valikut Kustuta.
Telefoninumbri kopeerimine ja kleepimine

Puudutage avakuval valikut Inimesed ja seejärel kontakti. Puudutage pikalt

telefoninumbrit, puudutage valikut Kopeeri ja seejärel tekstiväljal valikut .