Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kõnele vastamine tekstsõnumiga

background image

Kõnele vastamine tekstsõnumiga
Kui te ei saa kohe vastata, vastake helistajale hoopis tekstsõnumiga.
1. Kui keegi helistab teile, puudutage valikut Vasta sõnumiga.

2. Puudutage mõnd eelkirjutatud sõnumit või puudutage valikut Sisestage sõnum... ja

kirjutage sõnum.
Tekstvastuse sisse- või väljalülitamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Süsteem > Telefon ja valige suvandi Tekstvastus sätteks Sees või Väljas .
Valmiskirjutatud tekstsõnumi muutmine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Süsteem > Telefon > Muuda vastuseid ja muutke soovitud vastust.