Microsoft Lumia 650 Dual SIM - E-kirjale vastamine

background image

E-kirjale vastamine
Kui saate kiiret vastust vajava e-kirja, saate sellele telefonist vastata.
1. Valige Outlooki meilirakendus.

2. Avage e-kiri ja puudutage valikut .

Näpunäide. Ainult saatjale vastamiseks puudutage valikut vasta. Kirja saatjale ja kõigile

adressaatidele vastamiseks puudutage valikut vasta kõigile.

E-kirja edasisaatmine

Avage e-kiri ja puudutage valikut > edasta.