Microsoft Lumia 650 Dual SIM - E-kirja kustutamine

background image

E-kirja kustutamine
Kui teie postkast on täis, kustutage telefonis ruumi vabastamiseks e-kirju.
1. Puudutage postkastis kustutatava e-kirja vasakut serva.

2. Puudutage e-kirjade kõrval kuvatavaid ruute ja puudutage ikooni .
Kõik valitud e-kirjad kustutatakse. Sõltuvalt meilikontost võidakse e-kirjad kustutada ka

meiliserverist.
Ühe e-kirja kustutamine

Avage e-kiri ja puudutage valikut .