Βοήθεια Microsoft Lumia 650 Dual SIM

background image

Οδηγός χρήσης

Lumia με Windows 10 Mobile

Τεύχος 1.1 EL

background image

Πληροφορίες για τις παρούσες οδηγίες χρήσης

Οι παρούσες οδηγίες είναι οι οδηγίες χρήσης που αφορούν στην έκδοση λογισμικού του

τηλεφώνου σας.

Σημαντικό: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής

και της μπαταρίας σας, διαβάστε τις ενότητες "Για την ασφάλειά σας" και

"Πληροφορίες για το προϊόν και την ασφάλεια" στις έντυπες ή τις ενσωματωμένες

στη συσκευή οδηγίες χρήσης ή ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/

mobile/support, προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για να μάθετε πώς

να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη νέα σας συσκευή, διαβάστε τις έντυπες οδηγίες

χρήσης.

Για την ηλεκτρονική έκδοση των οδηγιών χρήσης στο Internet και βίντεο, για ακόμη

περισσότερες πληροφορίες και για βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη

διεύθυνση support.microsoft.com και μεταβείτε στις οδηγίες για τηλέφωνα με Windows.
Μπορείτε επίσης να δείτε τα βίντεο υποστήριξης στη διεύθυνση www.youtube.com/

lumiasupport.
Επιπλέον, υπάρχουν οδηγίες χρήσης και στο τηλέφωνό σας – τις έχετε πάντοτε μαζί σας

και στη διάθεσή σας, όποτε τις χρειάζεστε. Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και

να λάβετε χρήσιμες συμβουλές, πατήστε Βοήθεια+συμβουλές Lumia. Εάν δεν είστε

εξοικειωμένοι με τα τηλέφωνα Lumia, ανατρέξτε στην ενότητα για τους νέους χρήστες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δήλωση περί προστασίας προσωπικών

δεδομένων της Microsoft Mobile, επισκεφτείτε τη διεύθυνση aka.ms/privacy.

© 2016 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2