Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Využívání bezpečného připojení k síti VPN

background image

Využívání bezpečného připojení k síti VPN

Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat

připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Sítě VPN můžete využívat i pro soukromé účely.
O údaje o konfiguraci sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně si z webu Store

stáhněte aplikaci pro svou službu VPN a najděte si další informace na webu dané služby.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Síť a bezdrátové připojení > VPN.

2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na možnost Přidat připojení VPN.

3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.
Telefon se v případě potřeby automaticky připojí k síti VPN.
Úpravy profilu VPN

Klepněte na profil, klepněte na možnost Vlastnosti > Upravit a podle potřeby změňte údaje.
Odstranění profilu VPN

Klepněte na profil a klepněte na možnost Odebrat.