Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth

background image

Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth
Pomocí funkce Bluetooth se můžete bezdrátově připojit ke kamarádovu telefonu a sdílet

fotografie i mnohý další obsah.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a přidržte možnost .

2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.

3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony viditelné pro ostatní telefony. Chcete-li, aby byl telefon

viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.

4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete

připojit, a klepněte na možnost Spárovat.

5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte.
Kód použijete pouze při prvním připojování k některému zařízení.