Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Používání zamknutého telefonu

background image

Používání zamknutého telefonu
Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat

přihlašovací kód PIN.
Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

127

background image

Přijetí hovoru

Pokud je telefon zamknut v době, kdy vám někdo volá, přejeďte nahoru a klepněte na možnost

Přijmout.

Zobrazení upozornění

Stiskněte vypínač a Přejeďte z horního okraje displeje dolů.
Otevření fotoaparátu

Pokud do centra akcí přidáte zástupce fotoaparátu, můžete fotoaparát rychle zapnout i při

zamknutém telefonu. Stiskněte vypínač, Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na

možnost Fotoaparát.
Pokud má telefon spoušť fotoaparátu, stiskněte ji.
Změna upozorňování na příchozí hovory

Stiskněte vypínač, poté stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu a klepněte na ovladač

hlasitosti v horní části obrazovky.
Vypnutí funkce Bluetooth

Stiskněte vypínač, Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost

Bluetooth. Pokud není zobrazena ikona funkce Bluetooth, klepněte na možnost Rozbalit.
Zapnutí svítilny

Stiskněte vypínač, Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Svítilna.

Pokud není zobrazena ikona svítilny, klepněte na možnost Rozbalit. Chcete-li svítilnu vypnout,

klepněte na možnost Svítilna. Svítilnu nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte

na stránce www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu

Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.

Tip: Když posloucháte rádio, můžete pomocí ovládacích prvků hudby na zamknuté

obrazovce měnit stanice nebo vypnout zvuk rádia. Aplikaci FM rádio nepodporují

všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.