Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Práce s dotykovým displejem

background image

Práce s dotykovým displejem

Objevujte funkce telefonu pomocí klepnutí, přejetí či přetažení.

Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové

obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jinou položku, klepněte na ni.
Otevření dalších možností klepnutím a přidržením

Položte na položku prst a vyčkejte, než systém otevře nabídku.

Přetažení položky

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

15

background image

Přejetí

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.
Například přejetím vlevo nebo vpravo přecházíte mezi úvodní obrazovkou a nabídkou aplikací

či mezi různými zobrazeními v aplikacích.

Posouvání dlouhého seznamu nebo nabídky

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte

klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je

od sebe nebo k sobě.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

16

background image

Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí. Chcete-li zamknout aktuální

orientaci obrazovky, Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá

nastavení > Systém > Displej a nastavte možnost Zámek otáčení na hodnotu Zapnuto

.

Otáčení obrazovky nemusí pracovat ve všech aplikacích nebo zobrazeních.