Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Posílání zpráv

background image

Posílání zpráv
Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.
1. Klepněte na možnost Zprávy > .
Když po zahájení psaní zprávy a před jejím odesláním přejdete do jiné aplikace, můžete v psaní

zprávy pokračovat i později. V okně Zprávy klepněte na koncept, ve kterém chcete pokračovat.
2. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost nebo začněte psát

jméno. Můžete také napsat telefonní číslo.

3. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

70

background image

Tip: Chcete-li přidat smajlík, klepněte na možnost .

4. Chcete-li přidat přílohu, například fotografii, klepněte na možnost , vyberte typ přílohy

a vyberte přílohu.

5. Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na možnost .
Pokud multimediální zprávu nelze odeslat, zkontrolujte zda:

vaše smlouva s operátorem podporuje multimediální zprávy,

máte zapnuté datové připojení. Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na

možnost Veškerá nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť+SIM

a nastavte možnost Datové připojení na hodnotu Zapnuto .

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy

mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.
Předání zprávy

Klepněte na možnost Zprávy. Klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete

předat, a klepněte na možnost předat dál.
Než zprávu předáte dál, můžete ji upravit nebo přidat či odebrat přílohy.
Předávání více zpráv

Klepněte na možnost Zprávy. Klepněte na konverzaci a klepněte na možnost > vybrat

zprávy, klepněte na políčka u jednotlivých zpráv a klepnutím na možnost zprávy přepošlete.