Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Uložení čísla z přijatého hovoru

background image

Uložení čísla z přijatého hovoru
Když přijmete hovor, můžete jeho telefonní číslo, které zatím nemáte uloženo v kontaktech,

snadno uložit. Číslo můžete uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.
1. Klepněte na možnost > Historie.

2. Klepněte na možnost u telefonního čísla a klepněte na možnost .

3. Klepněte na možnost , upravte údaje, vyberte účet, kam chcete kontakt uložit, a klepněte

na možnost .

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

66