Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Propojování kontaktů

background image

Propojování kontaktů
Pokud máte k jednomu kontaktu samostatné položky z různých sociálních sítí nebo e-

mailových účtů, můžete je propojit na jedinou kartu kontaktu.
Klepněte na možnost Lidé > KONTAKTY.
1. Vyberte kontakt, ke kterému chcete údaj propojit, a klepněte na možnost .

2. Klepněte na možnost Zvolit kontakt k propojení a vyberte kontakt, který chcete propojit.
Zrušení propojení kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete odpojit, a klepněte na možnost . Poté vyberte kontakt, od

kterého chcete údaj odpojit, a klepněte na možnost Rozpojit.