Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Práce s aplikací PowerPoint

background image

Práce s aplikací PowerPoint

Ještě na cestě na jednání můžete v aplikaci PowerPoint dolaďovat prezentaci.
K úpravám souborů potřebujete účet Microsoft.
Úpravy existujících prezentací
1.
Klepněte na možnost PowerPoint.

2. Klepněte na možnost

Procházet... a přejděte k souboru PowerPoint, který chcete

upravit.

3. Chcete-li procházet snímky, přejeďte doleva nebo doprava.

Tip: Chcete-li najít určitý snímek, klepněte na jeho miniaturu.

4. Chcete-li přidat snímek, klepněte na možnost .

Tip: Pro přiblížení nebo oddálení posuňte prsty od sebe nebo k sobě.

Aplikace PowerPoint ukládá soubory automaticky, nemusíte to dělat sami. Soubory jsou

umístěny ve službě OneDrive.

Tip: Pokud chcete dokument uložit do telefonu, klepněte na možnost > Uložit,

vyberte místo pro uložení souboru, klepněte na možnost , napište název souboru

a klepněte na možnost .

Vytvoření nové prezentace

Klepněte na možnost PowerPoint > Nová.
Změna písma nebo přidání odrážek

V otevřeném souboru klepněte na možnost > > Domů a klepněte na požadovanou

možnost.
Vložení tabulky, obrázku nebo jiné položky

V otevřeném souboru klepněte na možnost > > Insert a klepněte na požadovanou

možnost.
Výběr motivu na pozadí

V otevřeném souboru klepněte na možnost > > Návrh a vyberte motiv.
Uspořádání snímků

Přidržte prst na miniatuře snímku, který chcete přesunout, a přetáhněte ji na nové místo.

Tip: Pro vyjmutí, kopírování, vložení, duplikování, odstranění nebo skrytí snímku, na

kterém se nacházíte, klepněte na zvýrazněnou miniaturu a vyberte, co s ní chcete udělat.

Přidávání poznámek ke snímkům

Klepněte na možnost .
Zobrazení prezentace snímků

Pro spuštění prezentace klepněte v otevřeném souboru na možnost . Další možnosti

prezentace najdete po klepnutí na možnost > > Prezentace. Chcete-li prezentaci

zastavit, klepněte na horní část displeje a klepněte na možnost .

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

110

background image

Tip: Chcete-li zdůraznit určitou část snímku, podržte na něm prst. Zobrazenou červenou

tečku můžete po snímku posouvat.