Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Procházení webu

background image

Procházení webu
Nepotřebujete počítač – internet můžete procházet v telefonu.

Tip: Pokud poskytovateli síťových služeb neplatíte datový paušál a chcete ušetřit

poplatky za přenosy dat, připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost Microsoft Edge.

2. Klepněte na panel adres.

3. Napište webovou adresu.

Tip: Chcete-li rychle napsat příponu webové adresy, například .org, přidržte stisknuté

tlačítko přípony na klávesnici a klepněte na požadovanou příponu.

4. Klepněte na možnost .

Tip: Chcete-li hledat na Internetu, napište hledané slovo do panelu adres a klepněte na

možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na displej dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

93