Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ukončení připojení k internetu

background image

Ukončení připojení k internetu

Ukončením připojení k internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie.Můžete to

udělat, aniž byste ukončovali aplikace.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a přidržte možnost .

2. Nastavte možnost Wi-Fi sítě na hodnotu Vypnuto .

Tip: Wi-Fi sítě se zapínají automaticky.Chcete-li toto nastavení změnit, klepněte na

možnost Znovu zapnout Wi-Fi.

Ukončení mobilního datového připojení

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá nastavení > Síť

a bezdrátové připojení > Mobilní síť+SIM a nastavte možnost Datové připojení na

hodnotu Vypnuto .