Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Nastavení připojení k internetu

background image

Nastavení připojení k internetu

Pokud poskytovateli síťových služeb platíte podle využívaných služeb a chcete snížit poplatky

za přenosy dat, můžete změnit nastavení sítí Wi-Fi a mobilních dat. Pro pohyb v roamingu a

v domácí síti můžete používat rozdílná nastavení.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování

zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je

k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a přidržte možnost Wi-Fi.

2. Nastavte možnost Wi-Fi sítě na hodnotu Zapnuto .

3. Vyberte připojení, které chcete použít.
Používání mobilního datového připojení

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá nastavení > Síť

a bezdrátové připojení > Mobilní síť+SIM a nastavte možnost Datové připojení na

hodnotu Zapnuto .
Mobilní datové připojení v roamingu

Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení > Síť

a bezdrátové připojení > Mobilní síť+SIM. Poté nastavte možnost Možnosti dat při

roamingu na hodnotu používat roaming.
Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení

poplatků za přenos dat.

Tip: Chcete-li sledovat využívání dat, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte

na možnost Veškerá nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Využití dat.