Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Výběr nejlepší z postupných expozic (bracketing)

background image

Výběr nejlepší z postupných expozic (bracketing)
Pokud fotografujete v náročných podmínkách, můžete pomocí postupné expozice

(bracketing) pořídit několik fotografií po sobě s různým nastavením expozice. Poté si můžete

vybrat nejlepší snímek.
Při využití postupné expozice pořídí fotoaparát několik fotografií současně, od nejsvětlejší po

nejtmavší. Při náročných světelných podmínkách pak máte lepší šanci pořídit vynikající snímek.

Počet snímků a velikost změny expozice mezi jednotlivými snímky můžete nastavit.
1. Klepněte na možnost Fotoaparát > > Bracketing.

2. Chcete-li nastavit, kolik postupných snímků chcete pořídit, klepněte na možnost Počet

fotografií, které se mají pořídit.

3. Pro nastavení velikosti změny expozice mezi snímky klepněte na možnost Rozsah

expozice.

4. Klepněte na možnost .
Další fotografie již budou pořizovány v postupném režimu (bracketing).
5. Pro fotografování klepněte na možnost .
Fotoaparát pořídí nastavený počet snímků, které budou ve složce Fotky uloženy samostatně.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

84

background image

Vypnutí postupné expozice

Klepněte na možnost Fotoaparát > > Bracketing > .