Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Четене на съобщение

background image

Четене на съобщение
В стартовия екран виждате, когато сте получили съобщение.
Можете да преглеждате съобщенията между вас и даден контакт в една обща

комуникация.Комуникацията може да съдържа текстови и мултимедийни съобщения.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

80

background image

1. Докоснете Съобщения.

2. За да прочетете съобщение, докоснете разговора.

Съвет: За да не позволите други хора да виждат случайно известията ви за

съобщения в заключения екран, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана

и докоснете Всички настройки > Персонализиране > Екран при

заключване > Избор на приложение за показване на подробно състояние >

няма.

Ако не можете да отворите мултимедийно съобщение, проверете дали:
• Абонаментът ви за мобилната услуга поддържа мултимедийни съобщения.
• Връзката ви за данни е включена.Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана,

докоснете Всички настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна

мрежа и SIM и превключете Връзка за данни на Вкл .

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на

символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две

или повече съобщения. Мобилният оператор може да ви таксува съответно. Символи с

ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават

броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.
Записване на прикачен файл

Докоснете прикачения файл, например снимка, и докоснете .
Изтриване на разговор

Докоснете Съобщения > , изберете разговора, който искате да изтриете, и

докоснете .
Изтриване на едно съобщение в разговор

Докоснете разговора, докоснете и задръжте върху съобщението, което искате да

изтриете, и след това докоснете изтрий.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

81

background image

Изтриване на всички съобщения в телефона

Докоснете Съобщения > > > Избери всички > .