Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Изпращане на съобщение до група

background image

Изпращане на съобщение до група
Ако често изпращате едно съобщение до едни и същи хора, може да създадете група в

приложението Хора. Така ще можете да изпращате едно съобщение или имейл до

всички тях наведнъж.
1. Докоснете Хора > ГРУПИ.

2. Докоснете групата и Съобщение или Имейл.

3. Напишете и изпратете своето съобщение.

Съвет: За да създадете група, в ГРУПИ докоснете .