Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Изпращане на аудио съобщение

background image

Изпращане на аудио съобщение
Поздравете приятел с песен за рождения му ден или изненадайте някого, който ще се

зарадва да чуе гласа ви – изпратете записа в аудио съобщение.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

83

background image

1. Докоснете Съобщения > .

2. Когато пишете съобщение, докоснете > гласова бележка.

3. Запишете съобщението си и докоснете .

4. Докоснете .