Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Пренасочване на разговорите към гласовата поща

background image

Пренасочване на разговорите към гласовата поща
Можете да пренасочите разговорите не само към друг телефонен номер, но и към

вашата гласова поща, и да я прослушате по-късно.
За предлагането на тази функция попитайте мобилния оператор. Не всички телефони

поддържат две SIM карти. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.
Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Система > Телефон и въведете номера на гласовата поща, който ви е дал мобилният

оператор, ако е необходимо. Ако имате телефон с две SIM карти, докоснете желаната

SIM, преди да въведете номера.
В зависимост от телефона, можете да пренасочите всички разговори към гласовата си

поща или да избирате според случая всеки път, например когато не можете да

отговорите или сте в разговор.

Съвет: Ако искате да избегнете пренасочването на разговорите към гласовата ви

поща, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Екстри > Мрежови услуги. Ако имате телефон с две SIM карти,

докоснете желаната SIM. Променете настройките под Пренасочване на

разговорите.

Смяна на номера на гласова поща

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Система > Телефон и превключете Използване на номера на гласова поща по

подразбиране на Изкл . Ако имате телефон с две SIM карти, докоснете желаната

SIM. Въведете новия номер.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

72