Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Отговор на обаждане с текстово съобщение

background image

Отговор на обаждане с текстово съобщение
Ако в момента не можете да говорите, отговорете с текстово съобщение.
1. Когато някой ви позвъни, докоснете Отговор с SMS.

2. Докоснете едно от предварително написаните съобщения или докоснете Въведете

съобщение... и напишете свое съобщение.
Включване или изключване на отговора чрез текстово съобщение

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Система > Телефон и превключете Отговор с SMS на Вкл или Изкл .
Редактиране на предварително написано съобщение

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Система > Телефон > Редактирай отговорите и редактирайте отговора, който

желаете.