Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Обаждане до контакт

background image

Обаждане до контакт
Обаждането до приятел е бързо и лесно, когато сте го записали като контакт в телефона

си.
1. Докоснете > .

2. Докоснете контакта и номера, ако контактът има няколко номера.

Съвет: Чувате гласа на събеседника си твърде силно или твърде слабо?

Регулирайте силата на звука, като натискате клавишите за сила на звука.
Съвет: Искате и други хора да слушат разговора? Докоснете

Високоговорител.
Съвет: Ако имате телефон с две SIM карти, можете да изберете коя SIM карта да се

използва за обаждания. Докоснете Хора > КОНТАКТИ и контакт и след това

докоснете SIM 1 или SIM 2. Не всички телефони поддържат две SIM карти. За

информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Набиране на телефонен номер

Докоснете > Панел за набиране. Въведете телефонния номер и докоснете

Обаждане.
За да въведете символа +, използван при международни разговори, докоснете и

задръжте 0.
търсене в хронологията на обажданията

За да потърсите запис за обаждане, докоснете > Хронология > и въведете името

на контакта или телефонния номер.
Изтриване на запис за обаждане

За да премахнете запис за обаждане, докоснете > Хронология, докоснете и

задръжте върху записа и докоснете Изтриване.
Копиране и поставяне на телефонен номер

В стартовия екран докоснете Хора и контакт. Докоснете и задръжте върху телефонния

номер, докоснете Копирай и в текстово поле докоснете .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

69