Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Набиране на вашата гласова пощенска кутия

background image

Набиране на вашата гласова пощенска кутия
Ако сте пренасочили входящите обаждания към гласовата си пощенска кутия, можете

да я наберете и да прослушате съобщенията, които са оставили приятелите ви.
1. Докоснете > . Ако бъдете попитани, въведете паролата за гласовата поща, която

сте получили от вашия мобилен оператор.

2. Можете да прослушвате и да отговаряте на гласовите съобщения, да ги изтривате или

да запишете съобщение за поздрав.
За предлагането на услугата за гласова пощенска кутия и за информация за

настройването след колко време да се пренасочват разговорите, се свържете с вашия

мобилен оператор.