Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Изчакване на повикване

background image

Изчакване на повикване
Постъпва ново повикване, докато разговаряте? Изчакването на повикване ви позволява

да приемете или задържите едно от повикванията.
Задържане на първото повикване и отговаряне на новото

Докоснете Отговори.
Прекратяване на първото повикване и отговаряне на новото

Докоснете Прекрати обаждането &и отговори.
Игнориране на новото повикване

Докоснете Игнорирай.
Задържане на повикване и извършване на ново

Докоснете Задръж > Добави в разговора и се обадете на човека, който ви трябва.
Превключване между повиквания

Докоснете Докосни за прехвърляне.
Изключване на изчакването на разговорите

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки >

Екстри > Мрежови услуги. Ако имате телефон с две SIM карти, докоснете

желаната SIM. Превключете Изчакване на разговорите на Изкл .