Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Отговаряне на имейл

background image

Отговаряне на имейл
Ако сте получили имейл, на който трябва да отговорите бързо, можете да отговорите

веднага, като използвате телефона си.
1. Докоснете Поща на Outlook.

2. Отворете пощата и докоснете .

Съвет: За да отговорите само на подателя, докоснете отговори. За да отговорите

на подателя и всички други получатели, докоснете отговори до всички.

Препращане на имейл

Отворете пощата и докоснете > препрати.