Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Отваряне на поща от стартовия екран

background image

Отваряне на поща от стартовия екран
С динамичните плочки за поща можете да отваряте пощата си направо от стартовия

екран.
В плочките можете да видите броя непрочетени имейли и дали сте получили нова поща.

Можете да закачите няколко пощенски кутии в стартовия екран. Например определете

една плочка за служебната си поща, а друга – за личната.
1. Докоснете Поща на Outlook > .

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

86

background image

2. Докоснете и задръжте върху акаунта, който искате да закачите на стартовия екран, и

докоснете Закачи към „Старт“.
Вашата пощенска кутия се показва като нова плочка на стартовия екран. За да прочетете

пощата си, докоснете плочката.