Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Изтриване на поща

background image

Изтриване на поща
Когато пощенската кутия се препълни, изтрийте някои имейли, за да освободите място

в телефона.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

88

background image

1. В пощенската кутия, докоснете вляво от имейлите, който искате да изтриете.

2. Докоснете квадратчетата за отметка до имейлите и докоснете .
Всички избрани имейли са изтрити. В зависимост от вашия пощенски акаунт, имейлите

може да се изтрият и от сървъра за поща.
Изтриване на един имейл

Отворете имейла и докоснете .