Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Изпращане на поща

background image

Изпращане на поща
Не оставяйте имейлите да се трупат. Използвайте телефона си, за да четете и отговаряте

на имейлите в движение.
1. Докоснете Поща на Outlook.

2. В папка "Входящи" докоснете .

3. За да добавите получател от вашия списък с контакти, започнете да пишете име.

Можете също да напишете адреса.

Съвет: За да изтриете получател, докоснете името и Премахни.

4. Напишете темата и вашия имейл.

Съвет: Телефонът може да ви помогне да напишете по-бързо имейла си. Докато

пишете, телефонът предлага възможни думи за довършване на изречението. За да

добавите някоя от предложените думи, докоснете я. За да прегледате списъка,

плъзнете върху предложенията. Тази функция не се предлага за всички езици.

5. За да прикачите снимка или файл, докоснете .

Съвет: Можете също да заснемете нова снимка, докато пишете имейла си.

Докоснете > Камера, направете снимка и докоснете .

6. Докоснете , за да изпратите имейла.