Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Добавяне в телефона на вашата пощенска кутия на Exchange

background image

Добавяне в телефона на вашата пощенска кутия на Exchange
Не се нуждаете от компютър, за да имате достъп до служебния си имейл, контакти и

календар. Можете да синхронизирате важното съдържание между телефона и сървър

на Microsoft Exchange.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

85

background image

Можете да настроите Exchange само ако вашата фирма има сървър на Microsoft

Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал

Microsoft Exchange за вашия акаунт.
Преди да започнете настройката, проверете дали разполагате със следното:
• Корпоративен имейл адрес
• Име на сървъра на Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
• Име на мрежовия домейн (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
• Парола за фирмената ви мрежа
В зависимост от конфигурацията на сървъра на Exchange, може да се наложи да въведете

допълнителна информация по време на настройката. Ако не разполагате с точната

информация, се свържете с ИТ отдела на фирмата ви.
1. Докоснете Поща на Outlook.

2. Докоснете > Акаунти > Добавяне на акаунт > Exchange.

3. Напишете имейл адреса си за Exchange и паролата и докоснете Влизане.
За да определите какво съдържание и колко често телефонът да се синхронизира със

сървъра, променете настройките на акаунта за Exchange.