Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Търсене на контакт

background image

Търсене на контакт
Ако трябва да се свържете бързо с приятел, не е необходимо да превъртате през всички

контакти. Можете да потърсите или да прескочите на буква или символ в списъка с

контакти. Можете също да използвате гласова команда, за да се обадите или да

изпратите съобщение до контакт.
1. Докоснете Хора > КОНТАКТИ.

2. Докоснете Търсене и започнете да пишете име. Списъкът се филтрира, докато пишете.

Съвет: Закачете на стартовия екран най-важните си контакти или групи контакти.

Докоснете и задръжте върху контакт и след това докоснете Закачи към Старт.

Прескачане до буква или символ в списъка с контакти

Докоснете която и да е буква в списъка с контакти вляво и в следващото меню докоснете

първата буква или символ от името, което ви трябва.
Използване на Cortana за обаждане или изпращане на съобщение

В който и да е екран, докоснете и задръжте клавиша за търсене и кажете Call или Text

и името на контакта.