Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Създаване, редактиране или изтриване на група контакти

background image

Създаване, редактиране или изтриване на група контакти
Можете да създавате групи контакти, за да изпращате едно съобщение до няколко

човека наведнъж или да преглеждате актуализациите в социалните мрежи само от

хората в дадена група. Можете например да добавите хората от семейството си в една

група и да се свързвате бързо с тях – с едно съобщение до всички.
1. Докоснете Хора > ГРУПИ > .

2. Напишете име за групата и докоснете .

3. Докоснете > Добавяне на член и контакт. За да добавите друг контакт, докоснете

отново Добавяне на член.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

77

background image

Съвет: За да добавите бързо няколко контакта в групата, докоснете и

квадратчетата за отметка до имената на контактите.

4. Докоснете .
Добавяне на нов контакт в групата

Докоснете Хора > ГРУПИ. Докоснете групата и докоснете > Добавяне на

член и контакт.
Изтриване на контакт от група

Докоснете Хора > ГРУПИ. Докоснете групата и , след което докоснете контакта и

Премахни от групата.
Преименуване на група

Докоснете Хора > ГРУПИ. Докоснете групата и след това докоснете и името на

групата. Напишете новото име и докоснете .
Изтриване на група контакти

Докоснете Хора > ГРУПИ. Докоснете групата и > Изтриване.