Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Свързване на контакти

background image

Свързване на контакти
Ако имате отделни записи за един и същи контакт от различни услуги за социални мрежи

или имейл акаунти, можете да ги свържете в една визитка.
Докоснете Хора > КОНТАКТИ.
1. Изберете контакта, към който искате да свържете другите, и докоснете .

2. Докоснете Избор на контакт за свързване и контакта, който искате да свържете.
Премахване на връзка към контакт

Изберете контакта, чиято връзка искате да прекъснете, и докоснете . След това

изберете контакта, с когото искате да прекъснете връзката му, и докоснете Премахни

връзката.