Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Копиране на контакти от SIM карта

background image

Копиране на контакти от SIM карта
Ако имате контакти, съхранени в SIM картата, можете да ги копирате в телефона.
Уверете се, че SIM картата е поставена.
1. Докоснете Хора.

2. Докоснете > Настройки > Импортиране от SIM картата.

Съвет: Ако имате телефон с две SIM карти, можете да изберете тази, от която искате

да импортирате контактите. Докоснете SIM 1 или SIM 2. Не всички телефони

поддържат две SIM карти. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ако имате няколко акаунта, можете да докоснете името на акаунта и да изберете акаунта,

в който искате да импортирате контактите. Акаунтът по подразбиране е този за Outlook.
3. Докоснете напред. За да импортирате всички контакти, докоснете импортирай.

Съвет: За да изберете отделни контакти, докоснете изтрий и използвайте

квадратчетата за отметка.

Не можете да запишете контактите в новата си SIM карта. Вместо това, те се съхраняват

надеждно във вашия акаунт.