Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Добавяне или изтриване на контакт

background image

Добавяне или изтриване на контакт
Бъдете винаги с приятелите си. Запишете техните телефонни номера, адреси и друга

информация в приложението Хора.
Добавяне на контакт
1.
Докоснете Хора > КОНТАКТИ > .

2. Ако сте влезли в няколко акаунта, изберете този, в който искате да запишете контакта.
Не можете да запишете контакт само в телефона – той винаги се записва в акаунт.
3. Добавете данните за контакта и докоснете .
Контактите се архивират автоматично в акаунта ви в Microsoft.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

74

background image

Редактиране на контакт

Докоснете Хора > КОНТАКТИ. Докоснете контакта и и редактирайте или добавете

данни, например мелодия или уеб адрес.

Съвет: Ако имате телефон с две SIM карти, можете да изберете коя SIM карта да се

използва за обажданията до всеки контакт. Докоснете Хора > КОНТАКТИ и

контакт и след това докоснете SIM 1 или SIM 2. Не всички телефони поддържат

две SIM карти. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Изтриване на контакт

Докоснете Хора > КОНТАКТИ. Докоснете контакта и > изтрий.
Контактът е изтрит от телефона ви и (с някои изключения, като Facebook, Twitter и

LinkedIn) от услугата за социални мрежи, където се съхранява.

Съвет: Ако искате да изтриете бързо няколко контакта, докоснете и

квадратчетата за отметка до имената на контактите и след това докоснете .

Филтриране на списъка с контакти

Ако не искате контактите от услуги за социални мрежи да се показват в списъка ви с

контакти, можете да ги изключите чрез филтриране. Докоснете Хора > КОНТАКТИ.

В списъка с контакти докоснете > НАСТРОЙКИ > Филтриране на списъка с

контакти и акаунтите, които искате да покажете или да скриете.

Съвет: Можете също да скриете контактите без телефонни номера. Превключете

Скриване на контактите без телефонни номера на Вкл .