Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Свързване с Индикатор на Wi-Fi

background image

Свързване с Индикатор на Wi-Fi
За да се свързвате лесно с публични Wi-Fi точки за достъп, използвайте приложението

Индикатор Wi-Fi.
Индикатор Wi-Fi свързва телефона ви с публични Wi-Fi точки за достъп и приема

условията за ползване от ваше име, когато се изисква. Индикатор Wi-Fi може също да

споделя вашата информация за контакт, ако желаете.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете и задръжте Wi-Fi и

докоснете Индикатор Wi-Fi.

2. За свързване с отворени точки за безжичен достъп, превключете Свързване с

предложените отворени хотспотове на Вкл .

3. За свързване с мрежи, споделени от ваши приятели, превключете Свързване към

мрежите, споделени от контактите ми на Вкл .