Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Свързване с телефона на приятел чрез Bluetooth

background image

Свързване с телефона на приятел чрез Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да се свържете безжично с телефона на приятел и да

споделяте снимки и много други неща.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете и задръжте .

2. Уверете се, че Bluetooth е включен и в двата телефона.

3. Уверете се, че и двата телефона са видими за други телефони. Трябва да сте в екрана

за Bluetooth настройки, за да бъде телефонът ви видим за други телефони.

4. Ще видите Bluetooth телефоните, които са в обхват. Докоснете телефона, с който

искате да се свържете, и докоснете Сдвои.

5. Ако другият телефон изисква парола, въведете или приемете паролата.
Паролата се използва само когато се свързвате с устройството за първи път.