Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Превключване на телефона в режим на шофиране

background image

Превключване на телефона в режим на шофиране
С режима на шофиране няма да се разсейвате, докато шофирате.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Система > Режим на шофиране > Напред.

2. За да настроите телефона да игнорира повикванията, превключете Игнориране на

обажданията на Вкл . За да настроите телефона да игнорира текстовите съобщения,

превключете Игнориране на текстовите съобщения на Вкл .

3. Докоснете Напред.

4. За автоматично изпращане на SMS с обяснение защо не можете да отговорите, когато

някой ви позвъни или изпрати SMS, превключете Отговори с SMS на обаждания,

Отговори с SMS на текстови съобщения, или и двете, на Вкл . За да редактирате

съобщението, докоснете текстовото поле.

5. Докоснете Напред > Добавяне на устройство и Bluetooth устройството, с което

свързвате телефона, докато шофирате, например слушалка.
Режимът на шофиране се стартира автоматично, когато телефонът се свърже с

добавеното Bluetooth устройство.