Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Изпращане на съдържание чрез Bluetooth

background image

Изпращане на съдържание чрез Bluetooth
Ако искате да споделите с приятел съдържание или снимки, които сте заснели, можете

да ги изпратите чрез Bluetooth до съвместимо устройство.

Можете да използвате няколко Bluetooth връзки едновременно. Например докато

използвате Bluetooth слушалка, можете да изпращате съдържание до други устройства.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете и задръжте .

2. Превключете Състояние на Вкл .

3. Докоснете , изберете съдържанието, което искате да изпратите, и докоснете >

Bluetooth.
Например в приложението Снимки докоснете , изберете снимка и докоснете >

Bluetooth.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

131

background image

4. Докоснете устройството, с което искате да се свържете. Ще видите Bluetooth

устройствата, които са в обхват.

5. Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да

зададете сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства

е постоянна. За подробности вижте ръководството на потребителя на другото

устройство.
Паролата се използва само когато се свързвате с устройството за първи път.
Местоположението на получените файлове зависи от другото устройство. За

подробности вижте ръководството на потребителя на другото устройство.
Ако и другото устройство е телефон Lumia, получените файлове се записват в

съответните им приложения. Снимките например се записват в приложението Снимки.