Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Управление на файловете в телефона

background image

Управление на файловете в телефона
С приложението Файлов мениджър можете лесно да видите файловете в телефона си,

да ги подредите в папки или да изтриете тези, които повече не са ви необходими.

Можете да управлявате файловете както в паметта на телефона, така и в картата с памет.
Не всички телефони поддържат карта с памет. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Докоснете Файлов мениджър.

2. Докоснете Това устройство и отворете папката, която ви трябва.

3. За да потърсите в папката, в която сте в момента, докоснете .

4. За да промените начина на подреждане на файловете или папките, докоснете текущия

начин на сортиране (Име, Размер или Дата) и изберете нов начин.

5. За да прескочите бързо към предишна папка, докоснете желаната папка в пътя на

файла в горния край на екрана.
Създаване на нова папка

Докоснете и напишете име.
Преместване или копиране на файл или папка на друго място

Докоснете и задръжте върху желания файл или папка и изберете какво искате да

направите.

Съвет: За да преместите или копирате няколко файла или папки наведнъж,

докоснете , изберете желаните файлове или папки и докоснете , за да ги

преместите, или , за да ги копирате.

Споделяне на файл или папка

Докоснете , изберете това, което искате да споделите, докоснете и изберете начина

на споделяне.
Изтриване на файл или папка

Докоснете , изберете това, което искате да изтриете, и след това докоснете .