Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Копиране на съдържание между телефона и компютъра

background image

Копиране на съдържание между телефона и компютъра

Копирайте снимки, видеоклипове и друго създадено от вас съдържание между телефона

и компютъра.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

136

background image

Съвет: Ако искате да прехвърлите снимките си на Mac, е препоръчително да

използвате приложението Lumia Photo Transfer за Mac, което можете да изтеглите

от www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-

for-mac/.

1. Свържете телефона със съвместим компютър чрез съвместим USB кабел.

2. На компютъра, отворете диспечера на файлове, например Windows Explorer или

търсача, и отидете до телефона.

Съвет: Телефонът се показва под "преносими устройства" като Windows Phone. За

да видите папките в телефона, щракнете двукратно върху името на телефона. Има

отделни папки за документи, изтеглени файлове, музика, снимки, мелодии и

видеоклипове.

3. Плъзгайте и пускайте елементи от телефона на компютъра или от компютъра – на

телефона.
Уверете се, че поставяте файловете в правилните папки в телефона, иначе може да не

ги виждате.
Не можете да копирате текстови съобщения или контакти в компютъра си, но можете

да ги синхронизирате с вашия акаунт в Microsoft.

Съвет: Ако операционната система на компютъра ви е Windows 7, Windows 8 или

Windows 8.1, можете да използвате и настолното приложение Windows Phone.

Windows 8 и Windows 8.1 инсталират приложението автоматично, когато свържете

телефона с компютъра. За Windows 7, можете да го изтеглите от go.microsoft.com/

fwlink/?LinkID=265472.

За информация кое приложение с какъв компютър работи, вижте таблицата по-долу:

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

137

background image

Приложен

ие

Windows

Phone

Настолно

приложен

ие

Windows

Phone

Приложен

ие Lumia

Photo

Transfer за

Mac (само

за снимки

и

видеоклип

ове)

Windows

Explorer

Windows 10

x

Windows 8 и 8.1 x

x

x

Windows 8 RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x