Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Използване на защитена VPN връзка

background image

Използване на защитена VPN връзка

Може да ви е необходима връзка с виртуална частна мрежа (VPN), за да получите достъп

до фирмени ресурси, като интранет или фирмен имейл, или може да използвате VPN

услуга за лични цели.
Свържете се с ИТ администратора на вашата фирма за подробности относно

конфигурирането на VPN или посетете Магазин, за да изтеглите приложението за

вашата VPN услуга и да потърсите повече информация в сайта на услугата.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Мрежа и безжична връзка > VPN.

2. За да добавите VPN профил, докоснете Добави VPN връзка.

3. Въведете подробностите за профила според инструкциите на вашия ИТ

администратор или на VPN услугата.
Телефонът се свързва автоматично с VPN, когато е необходимо.
Редактиране на VPN профил

Докоснете профила и Свойства > Редактиране и променете данните, както е

необходимо.
Изтриване на VPN профил

Докоснете профила и Премахване.