Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Управление на вашия ИД за реклама

background image

Управление на вашия ИД за реклама
За да ви предлага по-подходящи реклами, телефонът разрешава на приложенията

достъп до вашия ИД за реклама в телефона. Можете да разрешите или забраните

достъпа на приложенията до този ИД.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

143

background image

1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Поверителност > ИД за реклама.

2. Превключете ИД за реклама на Вкл или Изкл .

Съвет: Можете да нулирате своя ИД за реклама, ако рекламите, които получавате

на телефона, повече не са подходящи за вас. Докоснете Нулиране на вашия ИД

за реклама.