Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Разрешения за достъп на приложенията до информация

background image

Разрешения за достъп на приложенията до информация
Някои приложения работят по-добре, ако имат достъп до съответната информация,

например до календара, във вашия телефон. Можете да изберете до каква информация

да имат достъп приложенията ви.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Поверителност.

2. Докоснете функцията и изберете дали искате приложенията да имат достъп до нея.
Дори да включите тази настройка, можете да забраните достъпа до функцията за

определени приложения.