Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Отключване с поглед

background image

Отключване с поглед
За лесно и персонализирано удостоверяване на потребителя, настройте Windows Hello

Beta – функция за биометрично удостоверяване, за да отключвате телефона си само с

един поглед.
Не всички телефони поддържат Windows Hello. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
За да настроите Windows Hello Beta, трябва да настроите ПИН код за влизане в телефона

си.

1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Акаунти > Опции за влизане.

2. За да настроите ПИН код за влизане, под ПИН код докоснете Добавяне.

3. Изберете времето, след което телефонът да изисква влизане.

4. След като сте настроили своя ПИН код за влизане, настройте Windows Hello Beta.

Докоснете Настройване и следвайте инструкциите.
Ако носите очила, свалете ги при първоначалната настройка. След това, за да подобрите

разпознаването, когато сте с очила и при различни условия на осветеност, докоснете

Подобри разпознаването.
5. За да отключите телефона, натиснете клавиша за захранване, след което обърнете

телефона към лицето си и изчакайте да ви разпознае.
По време на разпознаването свети червен светодиод.

Съвет: Винаги можете да отключите телефона, като плъзнете бързо нагоре в

заключения екран и въведете своя ПИН код за влизане.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

141