Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Защита на телефона с ПИН код за влизане

background image

Защита на телефона с ПИН код за влизане
Настройте ПИН код за влизане, за да сте сигурни, че никой друг не може да отключи

телефона ви. Освен това, когато сте настроили ПИН код за влизане, телефонът ще ви

пита за този кратък ПИН код, вместо за паролата за акаунта ви в Microsoft, когато

променяте някои настройки за защита или купувате приложение от Магазин.
1. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички

настройки > Акаунти > Опции за влизане.

2. За да зададете ПИН кода за влизане, под ПИН код докоснете Добавяне.

3. Ако телефонът поиска паролата за акаунта ви в Microsoft, въведете я.

4. Въведете ПИН код (поне 4 цифри).

5. Под Изисква се влизане задайте интервала от време, след който заключеният

телефон да изисква ПИН код за влизане, за да се отключи.
Пазете в тайна своя ПИН код за влизане и го съхранявайте на сигурно място, отделно от

телефона. Уверете се, че имате акаунт в Microsoft в телефона – в такъв случай, ако

забравите своя ПИН код за влизане, можете да го нулирате на account.microsoft.com,

като използвате опцията Открий моя телефон. Ако забравите ПИН кода за влизане и не

можете да го възстановите или нулирате, ще трябва да занесете телефона в сервиз.

Може да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрити от телефона.

За повече информация се свържете с най-близкия сервизен пункт за вашия телефон или

с вашия търговец.

Съвет: След като сте настроили ПИН код за влизане в телефона, можете да

настроите Windows Hello Beta, за да отключвате телефона си с поглед, вместо с

въвеждане на ПИН код. Под Windows Hello (Бета) докоснете Настройване и

следвайте инструкциите на телефона. Не всички телефони поддържат Windows

Hello. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Смяна на ПИН кода за влизане

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Акаунти > Опции за влизане и под ПИН код докоснете Промяна.
Настройка на телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Всички настройки >

Персонализиране > Екран при заключване и под Екранът се изключва след задайте

интервала от време, след който телефонът да се заключва автоматично.
Отключване на телефона с ПИН код за влизане

Натиснете клавиша за захранване, плъзнете нагоре екрана при заключване и въведете

ПИН кода за влизане.

Съвет: Ако сте настроили Windows Hello Beta в телефона, не е необходимо да

въвеждате своя ПИН код за влизане, за да отключите телефона. Натиснете клавиша

за захранване, обърнете телефона към лицето си, погледнете право в заключения

екран и изчакайте телефонът да ви разпознае. Не всички телефони поддържат

Windows Hello. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

139