Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Записване на радиостанция

background image

Записване на радиостанция
Запишете предпочитаните си радиостанции в телефона, за да ги слушате лесно след това.
Не всички телефони поддържат FM радио. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Докоснете FM радио.

2. За да запишете станцията, която слушате, докоснете .
Преглед на списъка със записани радиостанции

Докоснете FM радио > .
Премахване на станция от списъка

Докоснете FM радио > .